Bujinkan dojo shinobi iri

 

Thema 2009 : "No Theme"

 

Volgens Hatsumi-sensei zou er meer met de Ken (zwaard) getraind moeten worden, omdat dit vergeleken met onze Taijutsu achter loopt.

 

Inleiding

 

Wij zijn gespecialiseerd in het BUJINKAN systeem van Masaaki Hatsumi en wij zijn de eerste en, tot heden, enige gevestigde Ninjutsu Dojo in Noord-Holland. Wij staan in direct contact met de Hombu Dojo van Masaaki Hatsumi in Japan. Wij geven les in alle 9 ryu.

 

 

Geschiedenis

 

Iga ryu ninjutsu leader, Hanzo Hattori, advisor to Shogun Ieyasu Tokugawa.

 

De geschiedenis van ninjutsu is even lang en kleurrijk als de historie van de japanse Samurai krijgstraditie. Voor wie zich wil gaan wijden aan deze bijzonder 'martial art', is de studie naar de oorsprong en achtergronden ervan noodzakelijk. De Ninjutsu-traditie is met name gebaseerd op de methoden, gedachten en leefsituaties van bevolkingsgroepen die in Iga en Koga verbleven. Iga is een provincie in een gebied dat tegenwoordig Mie Prefecture wordt genoemd en de Koga-groep heet tegenwoordig de Shiga prefecture. Samen vormen zij de hoofdstromingen in de lange Ninja-traditie, die naar buiten toe vooral bekend werd tussen gedurende de 13e en de 16e eeuw.

 

Ninja's werden in die periode gebruikt door de eerste Tokugawa Shogun om toezicht te houden op de Bakfu, het militaire bestuur. De Shoguns waren de eersten die Ninja's gebruikten om het 300-jarige Tokugawa-bewind te handhaven. Het hoofdkwartier van de Shogun in Ego, het huidige Tokyo, werd bij de vier ingangen beschermd door de leden van de Koga-clan. De Iga-clan was belast met de beveiliging binnen de kasteelmuren en de vrouwenverblijven van de Shogun. In deze tijd werden Ninja's Shinobi-gumi genoemd; de bewakers van het kasteel, de verkenners in de lage rangen van het voetvolk van het leger. Ninja's ware onderverdeeld in diverse rangen, zoals in elk leger.

 

Tegenwoordig in de westerse wereld worden nogal wat op sensatie beluste films en boeken gemaakt of geschreven, waarbij de basis en de tradities van het echte Ninjutsu ontbreken. Door juist deze kant te belichten, is de hoop dat heel wat misverstanden uit de wereld worden geholpen en een beter begrip van en voor Ninjutsu te creeeren.

 

Ninjutsu is geen kunst die uitsluitend uit gevechtshandelingen bestaan, ook geen zwarte magie die achter gesloten deuren wordt beoefend. Ninjutsu is een wetenschap en wel een menswetenschap. Ninja's wijden hun leven niet alleen aan de studie van Ninjutsu-technieken, maar nemen daarbij ook het hele mens-zijn in ogenschouw. Wanneer Ninja's een missie moesten volbrengen werden hun acties uiterst gedetailleerdvoor bereid. De mens zelf, verblijvend in zijn natuurlijke omgeving, gedrag en gewoontes en de werking en de beinvloeding van de menselijke geest waren voor de Ninja's even belangrijk als de aanvalstechnieken en het juiste gebruik daarvan. De verrassingsaanval en de kennis van de weersomstandigheden waaronder die plaatsvond werde door de Ninja's benut. Wanneer bijvoorbeeld eind mei, begin juni in Japan de nieuwe thee-oogst werd binnengehaald, dan bleek dat de mensen meer genoten van deze stimulerende drank en de neiging hadden langer wakker te blijven door verhoogde inname van caffeine. Vroeg in de avond was daarom niet de juiste tijd voor de Ninja's om hun missie ten uitvoer te brengen.

 

Om een Ninja te worden zijn vele jaren van strikte training in de wetenschap van lichaam en geest nodig. Ninja's weten hoe ze van de natuur gebruik moeten maken om te genezen of vernietigen. Deze kennis gebruikten ze niet alleen om explosieven en gif voor de strijd te maken, maar ook om mensen gezond te maken of om de gezondheid te behouden. Zichzelf beschermen betekende ook het beveiligen van het eigen woongebied met o.a. verborgen ruimtes, gangen en wapens. Hun leefgebied was het verlengstuk van hun warrior-tradie. Viel iemand hen bijvoorbeeld aan, dan gaven ze de indruk nog in huis te zijn terwijl ze allang verdwenen ware. De Ninja's konden niet zo eenvoudig in de val gelokt worden. Op het gebied van comunicatie waren zij ook meesters in het misleiden van hun tegenstanders. De Ninja's gebruikten hun eigen versie van Morse-code en speciale lettervormen die alleen voor beoefenaars van Ninjutsu te begrijpen waren.

 

Ninja's worden dikwijls afgeschilderd als de meest meedogenloze spionnen en moordenaars in de lange geschiedenis van Japan. Helaas is dit een volkomen verkeerde interpretatie. Ninja's hadden en hebben een sterke morele code; Seishin, de juiste geestesgesteldheid, is heel belangrijk. Men is geen deel van de eervolle wereld van de Ninja's tenzij men Seishin ontwikkeld en deze in zichzelf bewaart. De meeste buitenstaanders weten niets af van deze strikte gedragscode en dat komt mede door de geslotenheid van de Ninja groepering. Voor de Ninja's kwamen trouw, moed en vertrouwen op de eerste plaats, onmiddelijk gevolgd door sympathie, vriendelijkheid en bescheidenheid. Doorzich de gedachtengang en de filosofieen van alle martial arts eigen te maken, als aanvulling op het Ninjutsu, is de echte Ninja op dit moment een hervormer die anderen tot een beter begrip brengt van zichzelf en de buitenwereld.

 

Ninja is een eervolle titel, het betekent dat je dan een volledig mens bent dat niets anders zoekt dan vrede en levensvervulling. Ninjutsu kan daarbij een stuwende kracht in je leven zijn.

 

J. Boy Bosma (shidoshi)

 

Grootmeesters
     

The present Grandmaster is Dr Masaaki Hatsumi,and was born in Noda City, Chiba Prefecture, Japan on December 2nd 1931. Throughout the 1950's and 1960's he travelled every weekend across Japan to study with Toshitsugu Takamatsu of Kashiwara City, Nara Prefecture, from whom he received his initiation into the ways and psyche of the Ninja. Eventually Dr Masaaki Hatsumi inherited from Toshitsugu Takamatsu the ultimate authority and the standing of Grandmaster(Soke) of the following combat systems.