Karate

 

HERKOMST EN GESCHIEDENIS VAN WADORYU KARATEDO

herkomst.

 

Wado in de letterlijke zin betekent:‘Weg van de vrede’. De grondlegger van deze stijl is Hironori Ohtsuka (1892-1982). Hironori Ohtsuka heeft onder andere Karate getraind bij Gichin Funakos­hi en Jiu Jitsu bij Nakayama (Shindo Yoshia Ryu). Het Karate van Gichin Funakoshi is afkomstig uit Okinawa. De inde­ling van de stijlen werden vaak bepaald waar deze werden beoefend.

 

Er worden drie hoofdstijlen onderscheiden namelijk: 

  • - Shurite                                             

  • - Tomarite

  • - Nahate

 

Om de verwantschap en herkomst van het Nederlandse Karate beter te begrijpen is de indeling naar de naam van de laatste lera­ren het eenvoudigst. Achter de naam van het Karate staat een: S voor Shuri, T voor Tomari en N voor Naha

 

Itosu      Hagaonna   Aragaki  
         
5 Pinan  S Sanshin N Niseishi 
3 Naifanshi    S Seipai N Sochin
2 Bassai (Passai)  S Seisan  N Unsu
3 Kushanku  S Sanderu    
3 Rohai T Saifa    
Chinto S Shisochin    
Chinte T Seenchin    
Jitte T Kurununfa    
Jiin T Suparinpe    
Jion T      
Wanshu S      
Gojushiko S      


 

Funakoshi Miyagi Overzicht van Inoue Moto­katsu

 

Seisan (seishan)   Tensho

 

Wanshu               T 2 Gekisai  

 

De vroegere stijlen zijn gegroepeerd rond één persoon: 'de grote le­raar'. Dit over­zicht geeft slechts de grote lijnen aan. Daar de uitspraak per dialect verschilt, is de schrijf­wijze niet overal hetzelfde. Ook het Seisan van Funakoshi is een ander kata dan het Seisan van Higaonna.  

 

Uit het overzicht blijkt dat er sprake is van een ontwikke­ling en veel grote leraren combineerden twee- of meer stijlen en voegden zelfs zelfgemaakte kata's of kumite's toe. 

 

Itosu maakte de Pinans, Funakoshi voegde evenals Miyagi, Kata's toe. Ohtsuka maakte een synthese met Jiu Jitsu en ont­wierp onder andere 10 Yakusoku kumite's en 7 mesverdedigingen.   

 

Geschiedenis.

 

Verspreiding en organisatie van Wado Ryu Karatedo.

 

In Japan is het Wado een bijzonder populaire stijl, vooral aan de universiteiten. De leraren Irakawa en Suzuki brachten het Wado buiten Japan. In Nederland begon T. Kono in 1965 met de lerarenopleiding. Hij gaf vele jaren les bij sportschool Tonny Wagenaar en vele andere sportscholen, waarbij hij werd geas­sis­teerd door Fuji en later door twee jonge assistenten namelijk; Ishi­kawa en Muramatsu. Zij hebben les gegeven aan bijna alle leraren van het eerste uur. 

 

In 1966 werd de 'Wado Karate Nederland' (oude naam: Karate Bond Nederland) opge­richt door Rob Zwartjes. In 1968 vonden in sportschool "van Hellemond" de eerste zwarte band examens plaats. 

 

Vanaf het begin zagen de meeste leraren in dat het geïsoleerd beoefenen van een stijl weinig toekomst zou hebben en daarom werden in 1970 alle Karatestijlen ondergebracht bij de Karate­sectie van de toenmalige B.B.N. onder voorzitterschap van Rob Zwart­jes, later opgevolgd door John Bontje. Deze Karate­sectie is later een zelfstandige bond geworden onder de naam: Karate-­do Bond Neder­land met als eerste voorzitter John Bontje.

 

Kenmerken van het Wado Ryu Karatedo.

 

Onderstaande kenmerken zijn geenszins technieken die uitslui­tend bij Wado Ryu voorkomen. Er zijn universele technie­ken die we ook aantreffen in oude Europese handboeken over wapen­hande­lingen.

 

1. Ontspannen, evenwichtige instelling en houding.

2. Blokkeringen worden uitgevoerd met ontwijkend en/of neutraliserende bewegingen.

3. Eenheid van aanval en verdediging.

4. Juiste positie t.o.v. tegenstander, voetverplaatsing, ge­          wichtsverplaatsing, lengte asdraaiing, korte bewegingen.

5. Balansverstoring.

6. Werp- en klemtechnieken.

Namen van enkele specifieke technieken:  - Nagashizuki

  • Nagashi uke

  • Tobikomizuki

  • Junzuki

  • Gyakuzuki No Tsukomi

Door het snelle en dynamische karakter van Wado Ryu Karate is de stap naar het reële gevecht of wedstrijdgevecht vrij klein.

 

Om het Karatedo voldoende te begrijpen vond Ohtsuka negen Kata's voldoende nl: 5 Pinans alsmede Naihanshi, Kushanku, Seishan en Chin­to.